Monday, July 20, 2009

Suara Kehidupanku

..Suara kehidupanku memang tak akan mampu menjangkau telinga kehidupanmu, tapi marilah kita cuba saling bicara, barangkali kita dapat mengusir kesepian dan tidak berasa jemu...

No comments:

Post a Comment