Monday, January 24, 2011

Istikharah Saya


“Ya Allah,
saya memohonkan pilihan menurut pengetahuanMu dan
memohonkan penetapan dengan kesuasaanMu juga saya memohonkan kurniaMu yang besar, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya tidak mengetahui apa-apa.

Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah,
jikalau di dalam ilmuMu bahawa urusan saya ini,
baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku,
maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah
berkah kepadaku di dalamnya.Sebaliknya jikalau di dalam ilmuMu
bahawa urusan ini buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku,
maka jauhkanlah hal itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta
takdirkanlah untukku yang baik-baik saja dimana saja adanya..
Amin Ya Rabbal Alamin"

No comments:

Post a Comment